01. 12. 2014.

conference

Regional Cooperation in Perspective - Towards Sustainable model of Transnational Support for Regional Cooperation

MM Centre, Savska 25, December 5, 2014

Main goal of the conference is to outline perspectives for the development of a long-term, sustainable model of transnational institutional support for the cooperation of civil society organisations in the region. Present European trends, as well as the developed institutional practices of transnational support to cultural and other civil society actors, will be presented and discussed.

konferencija

Regionalna suradnja u perspektivi – prema održivom modelu međudržavne podrške regionalnoj suradnji

MM Centar, Savska 25, 5. prosinca 2014. godine

Glavni je cilj konferencije dati opći pregled perspektiva za razvoj dugoročnog, održivog modela transnacionalne institucionalne podrške suradnji civilnog društva u regiji. Predstavit će se i raspravljati o postojećim europskim trendovima, kao i o razvijenim institucionalnim praksama međudržavne potpore kulturnim i drugim akterima civilnog društva.

Hr

En

30. 11. 2014.

Third regular Asembly of Kooperativa

6 & 7/12/2014, club MaMa, Zagreb, Croatia

On Saturday and Sunday, 6th and 7th of December 2014 the third regular Assembly of Kooperativa will be held.

The Assembly will present and discuss about the activities of Kooperativa done after the last Assembly in Ohrid, as well as about plans and perspectives for next year. The discussion about situations around independent culture scenes in the region will be held, as well as other open questions.

Treća redovna Skupština Kooperative

6. i 7.12.2014, klub MaMa, Zagreb, Hrvatska

U subotu i nedjelju, 6. i 7. prosinca 2014. održat će se treća redovna Skupština Kooperative od njezinog osnivanja 2012. godine.

Na Skupštini će se prezentirati i diskutirati o aktivnostima Kooperative od posljednje Skupštine u Ohridu, kao i o planovima i perspektivama za iduću godinu. Biti će riječi i o situacijama oko nezavisne kulturne scene u svim zemljama regije te o drugim otvorenim pitanjima.

Hr

En

01. 12. 2014.

conference

Regional Cooperation in Perspective - Towards Sustainable model of Transnational Support for Regional Cooperation

MM Centre, Savska 25, December 5, 2014

Main goal of the conference is to outline perspectives for the development of a long-term, sustainable model of transnational institutional support for the cooperation of civil society organisations in the region. Present European trends, as well as the developed institutional practices of transnational support to cultural and other civil society actors, will be presented and discussed.

konferencija

Regionalna suradnja u perspektivi – prema održivom modelu međudržavne podrške regionalnoj suradnji

MM Centar, Savska 25, 5. prosinca 2014. godine

Glavni je cilj konferencije dati opći pregled perspektiva za razvoj dugoročnog, održivog modela transnacionalne institucionalne podrške suradnji civilnog društva u regiji. Predstavit će se i raspravljati o postojećim europskim trendovima, kao i o razvijenim institucionalnim praksama međudržavne potpore kulturnim i drugim akterima civilnog društva.

Hr

En

30. 11. 2014.

Third regular Asembly of Kooperativa

6 & 7/12/2014, club MaMa, Zagreb, Croatia

On Saturday and Sunday, 6th and 7th of December 2014 the third regular Assembly of Kooperativa will be held.

The Assembly will present and discuss about the activities of Kooperativa done after the last Assembly in Ohrid, as well as about plans and perspectives for next year. The discussion about situations around independent culture scenes in the region will be held, as well as other open questions.

Treća redovna Skupština Kooperative

6. i 7.12.2014, klub MaMa, Zagreb, Hrvatska

U subotu i nedjelju, 6. i 7. prosinca 2014. održat će se treća redovna Skupština Kooperative od njezinog osnivanja 2012. godine.

Na Skupštini će se prezentirati i diskutirati o aktivnostima Kooperative od posljednje Skupštine u Ohridu, kao i o planovima i perspektivama za iduću godinu. Biti će riječi i o situacijama oko nezavisne kulturne scene u svim zemljama regije te o drugim otvorenim pitanjima.

Hr

En