en
SUPPORT PROGRAM PROGRAM PODRŠKE
REG LAB TWINNING EXCHANGE MENTORSHIP SUMMER SCHOOL
REG LAB TWINNING RAZMJENA MENTORSTVO LJETNA ŠKOLA

SJEDIŠTE:
Albert Ajnstajn 2
1000 Skoplje
Sjeverna Makedonija

EMAIL: jadroasocijacija.nks@gmail.com

WEB STRANICA:

JADRO – Asocijacija na nezavisna kulturna scena je nacionalna zagovaračka platforma koja okuplja i predstavlja aktere nezavisne kulturne scene u Makedoniji. Aktivnosti Jadra usmjerene su postizanju vizije nezavisnog kulturnog sektora u Makedoniji kao održivog, javno vidljivog i utjecajnog društvenog i političkog faktora, kroz kritički i konstruktivan dijalog. Mreža nastoji izmijeniti postojeće isključive i retrogradne kulturne politike, kroz implementaciju progresivnih, uključivih i demokratskih javnih politika i praksi u polju kulture i civilnog društva. Mreža se vodi principima transparentnosti, jednakosti i dijaloga. Jadro trenutno čini 54 organizacija članica. Višegodišnja suradnja Kooperative i JADRA rezultirala je uspostavom Kulturno-društvenog prostora Centar Jadro. Jadro je partner na projektu Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration kojem je nositelj Kooperativa, a koji se provodi od 2021. uz financijsku podršku Kreativne Europe.

SJEDIŠTE:
Albert Ajnstajn 2
1000 Skoplje
Sjeverna Makedonija

EMAIL: jadroasocijacija.nks@gmail.com

WEB STRANICA:

JADRO – Asocijacija na nezavisna kulturna scena je nacionalna zagovaračka platforma koja okuplja i predstavlja aktere nezavisne kulturne scene u Makedoniji. Aktivnosti Jadra usmjerene su postizanju vizije nezavisnog kulturnog sektora u Makedoniji kao održivog, javno vidljivog i utjecajnog društvenog i političkog faktora, kroz kritički i konstruktivan dijalog. Mreža nastoji izmijeniti postojeće isključive i retrogradne kulturne politike, kroz implementaciju progresivnih, uključivih i demokratskih javnih politika i praksi u polju kulture i civilnog društva. Mreža se vodi principima transparentnosti, jednakosti i dijaloga. Jadro trenutno čini 54 organizacija članica. Višegodišnja suradnja Kooperative i JADRA rezultirala je uspostavom Kulturno-društvenog prostora Centar Jadro. Jadro je partner na projektu Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration kojem je nositelj Kooperativa, a koji se provodi od 2021. uz financijsku podršku Kreativne Europe.