en
SUPPORT PROGRAM PROGRAM PODRŠKE
REG LAB TWINNING EXCHANGE MENTORSHIP SUMMER SCHOOL
REG LAB TWINNING RAZMJENA MENTORSTVO LJETNA ŠKOLA

O programu

Regionalni akcijski kulturni laboratorij (Regional Cultural Action Laboratory) – Reg Lab – program je Kooperative, zamišljen u svrhu pružanja pomoći i podrške nezavisnim kulturnim organizacijama i inicijativama u Jugoistočnoj Europi. Program je usmjeren kao pomoć organizacijama i inicijativama u kriznim i izvanrednim situacijama, dajući potporu hitnim reakcijama, kampanjama i aktivističkim akcijama. Također, cilj mu je osnažiti zagovaračke aktivnosti nezavisnih kulturnih aktera.

Reg Lab pruža solidarnu podršku organizacijama i inicijativama usmjerenim na izgradnju zagovaračkih kapaciteta nezavisne kulturne scene. Osim financijske potpore, program nudi podršku i stručne kapacitete same platforme.

Na koji način Program može pomoći nezavisnim kulturnim dionicima u regiji?

Cilj  je Reg Lab programa pomoći nezavisnim kulturnim dionicima u regiji pomoću:

~ hitnih reakcija na krizne situacije koje ugrožavaju položaj nezavisne kulture;

~ planiranja, organiziranja i provedbe zagovaračkih aktivnosti (javni nastupi, sastanci s donositeljima odluka, akcije vidljivosti, kampanje itd.);

~ izgradnje i razvoja koalicija između kulturnih i drugih aktera na lokalnoj i nacionalnoj razini

~ razvijanja i provedbe različitih modela partnerstava i umrežavanja između nezavisnih kulturnih dionika s ciljem jačanja zagovaračkih aktivnosti;

~ provedbi manjih istraživačkih radova usmjerenih na razvoj zagovaračkih aktivnosti;

~ razmjena znanja i iskustava.

Prioritet je programa podrška dionicima s nedovoljno razvijenih nezavisnih kulturnih scena, kao i podrška hitnim i ad hoc kampanjama i aktivnostima usmjerenim na jačanje lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih mreža.

Koje vrste aktivnosti podržava Reg Lab?

Aktivnosti bi trebale biti usmjerene na jačanje kapaciteta nezavisnih kulturnih dionika za zagovaranje, razvijanje suradnje između dionika iz komplementarnih područja rada u svrhu zagovaranja, provođenje kraćih istraživanja vezanih uz razvoj zagovaračkih aktivnosti, kao i planiranje, organiziranje i provođenje javnih zagovaračkih aktivnosti u zemljama regije.

Organizacije se mogu prijaviti za podršku u jednom ili više navedenih područja djelovanja, uzimajući u obzir kontekst i specifične okolnosti.

Koje vrste aktivnosti Reg Lab ne podržava?

Reg Lab ne podržava redovne aktivnosti organizacija niti je zamišljen kao nadopunjujući fond za postojeće i tekuće programe kao i projektne aktivnosti. Program ne podržava pojedinačne organizacije u njihovom radu, već otvorene i inkluzivne prakse koje uključuju veći broj dionika i zagovaračke napore za poboljšanje položaja šire nezavisne kulturne scene.

Glavni je cilj programa podržati one vrste aktivnosti koje donatori obično ne podržavaju te osigurati sredstva za rješavanje hitnih situacija.

Kako uspostavljamo suradnju?

Kooperativa ima ograničena godišnja sredstva za ovaj Program pa molimo organizacije kojima je potrebna naša pomoć ili podrška da ispune kratki upitnik kako bismo utvrdili možemo li pružiti pomoć ili podršku.

Informacije iz upitnika pregledat će naš Upravni odbor koji donosi konačnu odluku o odabiru aktivnosti koje ćemo podržati. Svaki upitnik pregledat će se zasebno, a organizacije će biti informirane o odabiru u roku od mjesec dana od prijave.

Što nakon potvrde o uspostavljenoj suradnji?

Koordinacijski tim programa će, u suradnji sa svakom organizacijom, raspraviti o detaljima vezanim uz ciljeve, metode i korake potrebne za pokretanje novih ili poboljšanje postojećih procesa zagovaranja.

Svoju potrebu za podrškom unutar Regionalnog akcijskog kulturnog laboratorija možete opisati ispunjavanjem upitnika.

Pitanja, sugestije i pojašnjenja

Pošaljite e-mail na: platforma.kooperativa@gmail.com

O programu

Regionalni akcijski kulturni laboratorij (Regional Cultural Action Laboratory) – Reg Lab – program je Kooperative, zamišljen u svrhu pružanja pomoći i podrške nezavisnim kulturnim organizacijama i inicijativama u Jugoistočnoj Europi. Program je usmjeren kao pomoć organizacijama i inicijativama u kriznim i izvanrednim situacijama, dajući potporu hitnim reakcijama, kampanjama i aktivističkim akcijama. Također, cilj mu je osnažiti zagovaračke aktivnosti nezavisnih kulturnih aktera.

Reg Lab pruža solidarnu podršku organizacijama i inicijativama usmjerenim na izgradnju zagovaračkih kapaciteta nezavisne kulturne scene. Osim financijske potpore, program nudi podršku i stručne kapacitete same platforme.

Na koji način Program može pomoći nezavisnim kulturnim dionicima u regiji?

Cilj  je Reg Lab programa pomoći nezavisnim kulturnim dionicima u regiji pomoću:

~ hitnih reakcija na krizne situacije koje ugrožavaju položaj nezavisne kulture;

~ planiranja, organiziranja i provedbe zagovaračkih aktivnosti (javni nastupi, sastanci s donositeljima odluka, akcije vidljivosti, kampanje itd.);

~ izgradnje i razvoja koalicija između kulturnih i drugih aktera na lokalnoj i nacionalnoj razini

~ razvijanja i provedbe različitih modela partnerstava i umrežavanja između nezavisnih kulturnih dionika s ciljem jačanja zagovaračkih aktivnosti;

~ provedbi manjih istraživačkih radova usmjerenih na razvoj zagovaračkih aktivnosti;

~ razmjena znanja i iskustava.

Prioritet je programa podrška dionicima s nedovoljno razvijenih nezavisnih kulturnih scena, kao i podrška hitnim i ad hoc kampanjama i aktivnostima usmjerenim na jačanje lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih mreža.

Koje vrste aktivnosti podržava Reg Lab?

Aktivnosti bi trebale biti usmjerene na jačanje kapaciteta nezavisnih kulturnih dionika za zagovaranje, razvijanje suradnje između dionika iz komplementarnih područja rada u svrhu zagovaranja, provođenje kraćih istraživanja vezanih uz razvoj zagovaračkih aktivnosti, kao i planiranje, organiziranje i provođenje javnih zagovaračkih aktivnosti u zemljama regije.

Organizacije se mogu prijaviti za podršku u jednom ili više navedenih područja djelovanja, uzimajući u obzir kontekst i specifične okolnosti.

Koje vrste aktivnosti Reg Lab ne podržava?

Reg Lab ne podržava redovne aktivnosti organizacija niti je zamišljen kao nadopunjujući fond za postojeće i tekuće programe kao i projektne aktivnosti. Program ne podržava pojedinačne organizacije u njihovom radu, već otvorene i inkluzivne prakse koje uključuju veći broj dionika i zagovaračke napore za poboljšanje položaja šire nezavisne kulturne scene.

Glavni je cilj programa podržati one vrste aktivnosti koje donatori obično ne podržavaju te osigurati sredstva za rješavanje hitnih situacija.

Kako uspostavljamo suradnju?

Kooperativa ima ograničena godišnja sredstva za ovaj Program pa molimo organizacije kojima je potrebna naša pomoć ili podrška da ispune kratki upitnik kako bismo utvrdili možemo li pružiti pomoć ili podršku.

Informacije iz upitnika pregledat će naš Upravni odbor koji donosi konačnu odluku o odabiru aktivnosti koje ćemo podržati. Svaki upitnik pregledat će se zasebno, a organizacije će biti informirane o odabiru u roku od mjesec dana od prijave.

Što nakon potvrde o uspostavljenoj suradnji?

Koordinacijski tim programa će, u suradnji sa svakom organizacijom, raspraviti o detaljima vezanim uz ciljeve, metode i korake potrebne za pokretanje novih ili poboljšanje postojećih procesa zagovaranja.

Svoju potrebu za podrškom unutar Regionalnog akcijskog kulturnog laboratorija možete opisati ispunjavanjem upitnika.

Pitanja, sugestije i pojašnjenja

Pošaljite e-mail na: platforma.kooperativa@gmail.com