2004.- 2008.

Krajem 2004. godine organizacije nezavisne kulture s područja bivše Jugoslavije, na inicijativu Saveza udruženja Klubtura / mreže Clubture iz Zagreba zajednički su pokrenule pilot-projekat, a onda i dugogodišnji program Regionalna inicijativa mreže Clubture. Putem različitih skupova, zajedničkog rada i razmene programa, ta inicijativa povezala je više od sto organizacija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije. U periodu od 2005. do 2007. pripreman je i realizovan pilot-projekat programske razmene i saradnje u regionu kroz koji je izgrađena neformalna zajednička platforma na istim načelima na kojima je zasnovana i mreža Clubture u Hrvatskoj.

U prvoj, pilot-fazi implementacije zajedničkih projekata u regionu uključilo se devetnaest organizacija u osam različitih zajedničkih projekata, u kojima su ostvarena trideset i tri javna događaja u svim navedenim zemljama. Ostvareni su rezultati na području povezivanja organizacija, distribucije kulturno-umetničkih sadržaja u različitim sredinama i pred različitim publikama. Tako je kroz platformu u pilot-fazi 2006.– 2007. sprovedeno osam različitih zajedničkih programa:

  • Explicit Music Session, eksperimentalni muzički program koji su zajednički sproveli Multimedijalni institut [mi2] iz Zagreba i Chinch iz Beograda.
  • Device Art, promovisao je umetnost inspirisanu novim tehnologijama, a sproveli su ga zajedno KONTEJNER – Biro savremene umetničke prakse iz Zagreba, O3ONE iz Beograda i Galerija Kapelica iz Ljubljane.
  • Program The Fama bazirao se na savremenoj praksi u scenskim umetnostima, a sproveli su ga Centar za dramsku umetnost – CDU iz Zagreba, Maska iz Ljubljane i Teorija koja hoda – TkH iz Beograda.
  • Ukradena ideja, program koji je promovisao saradnju hrvatskih i srpskih vizuelnih umetnika, zajedno su organizovali Galerija Močvara / Udruženje za razvoj kulture - URK, Zagreb i Remont iz Beograda.
  • Electronic.Pact.2005.Tour promovisao je elektronsku muziku, a sproveli su ga [mamatronic] – Multimedijalni institut [mi2] iz Zagreba s partnerima: KUD-om Kataman iz Ljubljane i inicijativom Belgradeyard Soundsystem / Dis-patch iz Beograda.
  • Koalicija udruženja mladih – KUM iz Splita, s partnerima Međunarodni centar za decu i omladinu Novo Sarajevo iz Sarajeva i KUD Mreža iz Ljubljane sproveli su program pod nazivom S—S, gde su primarno povezali splitsku i sarajevsku nezavisnu kulturnu scenu.
  • Agencija za informisanje – AGI, iz Osijeka i Digital Culture iz Subotice zajedno su sprovele program Platforma Renesansa – Korak 2, unutar koga su organizovale različite sadržaje na područjima ekološkog aktivizma i omogućile razmenu nezavisnih scena gradova Subotice i Osijeka.
  • Human Rights Film Festival / Festival filma o ljudskim pravima - Regionalna platforma zajednički su sproveli Udruženje za razvoj kulture – URK, Multimedijalni institut [mi2] iz Zagreba i Slobodna zona / B92 iz Beograda.

Osim navedenih partnera, učestvovale su i druge organizacije u brojnim gradovima kao domaćini programa. Javni događaji odvijali su se u devet različitih gradova u zemljama regiona: Zagreb, Valpovo, Dubrovnik, Split (Hrvatska); Beograd, Subotica (Srbija); Sarajevo, Mostar (Bosna i Hercegovina), i Ljubljana (Slovenija).

Primena pilot programa zahvatila je široko i raznoliko područje različitih sadržaja, oblika organizovanja i geografskog određenja. Zajedničkim radom u toj platformi uključene organizacije razvile su zajedničke potencijale ili unapredile postojeću saradnju. Na taj način su prenešene vrednosti i načela programskog umrežavanja, koji su prvi put zaživeli u praksi unutar organizacija iz više zemalja. Razmenom informacija, znanja i konkretnih veština, kao i osvežavanjem vlastitih ideja doprinosima iz različitih drugih sredina Regionalna inicijativa Clubturea ohrabrila je mnoge na proaktivno delovanje u lokalnim sredinama i inspirisala okupljanje drugih pojedinaca i kulturnih organizacija u mreže ili platforme. Uprkos entuzijazmu okupljenih organizacija, aktivnosti programske razmene i saradnje nije bilo moguće održati zbog međunarodnih i domaćih prepreka pri osiguravanju finansijskih sredstava. Naime, podrška regionalnoj saradnji nije se nalazila visoko među prioritetima država regiona u posleratnom periodu, dok su međunarodne donatorske institucije i organizacije u značajnoj meri fokus usmerile prema drugim kriznim žarištima u svetu.

2008.-2012.

Mreža se od 2008. godine usredsređuje na zajedničko delovanje prema donosiocima odluka kako bi zagovarala pozitivne promene i razvoj održivih modela saradnje na nezavisnoj kulturnoj sceni u regionu i prema EU. Od 2009. do 2011. sproveden je javni konsultativni proces pod nazivom Exit Europe. Središnji događaj u okviru procesa bila je međunarodna konferencija Exit Europe – nove geografije kulture, održana u Zagrebu u novembru 2009. godine. Njoj su prethodila dva pretkonferencijska događaja organizovana u Sarajevu i Skoplju u oktobru iste godine. Na tim događajima su se u opširnoj raspravi kritički razmatrali paralelni procesi definisanja evropskih kulturnih politika i proširenja Unije na prostor regiona iz perspektive nezavisne kulturne scene. Vidljiv rezultat zajedničkih nastojanja odnosio se na izradu i zagovaranje Pozicijskog dokumenta „policy” preporuka, usmerenih donosiocima odluka u kulturi na nivou EU, nacionalnim i lokalnim nivoima. Nezavisna kulturna scena im je ukazala na potrebu donošenja mera kojima bi se podstakao kulturni razvoj zemalja u regionu i pospešila njihova reintegracija u zajednički evropski prostor. Isto tako, preporuke su ponudile niz konkretnih predloga čija bi primena omogućila razvoj nezavisne kulture i podstakla ostvarivanje zajedničkih projekata, kao i trajnih partnerstava između organizacija u regionu, a i s partnerima iz ostatka Evrope. U septembru 2011. godine objavljena je višejezična publikacija Exit Europe – nove geografije kulture, knjiga koja prostor delovanja nezavisne kulturne scene smešta u širi kulturni i društveni kontekst. U njoj se nalazi pregled razvoja nezavisnih kulturnih scena 5 različitih zemalja, kao i širi pregled razvoja regionalne kulturne saradnje među nezavisnim organizacijama.

U istom periodu 2011. održana je međunarodna konferencija “Facing the Past. Creating the Future” koju su organizovali Fond za otvoreno društvo i Švajcarski kulturni program za zapadni Balkan u Sarajevu. Ovaj događaj je okupio veliki broj kulturnih radnika i aktivista iz zemalja regiona zainteresovanih za razvoj regionalne saradnje, među ostalim i organizacije aktivne u okviru aktivnosti neformalne platforme. Okupljeni predstavnici organizacija došli su do zajedničkog zaključka kako je potrebno uspostaviti stabilan, dugoročan i održiv okvir za saradnju nezavisnih kulturnih organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije, organizacija koje razvijaju savremene i nove umetničke prakse, kritički javni diskurs i inovativne organizacijske modele. Ideju je podržala većina učesnika prisutnih na konferenciji, uključujući tim koji je inicirao konferenciju. Nakon konferencije, uključene organizacije su nastavile sa radom na razvoju ove inicijative i okupile se u neformalnu Radnu grupu kako bi dogovorile načela delovanja i način uspostavljanja buduće platforme za regionalnu saradnju. U prvom delu 2012. definisana je opšta struktura buduće platforme, koraci u procesu razvoja i osnovni elementi modela saradnje.