Kooperativa - Regionalna platforma za kulturo je bila registrirana avgusta 2012. v Zagrebu, kot nevladno, nestrankarsko in neprofitno združenje pravnih oseb. Je regionalna mreža organizacij, ki delujejo na področju neodvisne kulture in sodobne umetnosti v Jugovzhodni Evropi. Kooperativo je skupaj osnovalo 21 organizacij neodvisne kulture iz držav regije (Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Slovenije in Srbije), aktivnih na vseh področjih sodobnega, kulturnega in umetniškega ustvarjanja.

Platforma Kooperative je ustanovljena z namenom ustvarjanja dolgoročnega in trajnostnega okvirja za sodelovanje ter razvoj organizacij neodvisne kulture na področju Jugovzhodne Evrope. V skladu s temeljnim ciljem ustanovitve, Kooperativa deluje na področjih povečanja kapacitet organizacij neodvisne kulture s prenosom dobrih praks in znanja, povečanju števila akterjev, ki prispevajo k razvoju kulturnih politik na področju regije ter na ustvarjanju pogojev za kontinuirano realizacijo sodelujočih projektov med organizacijami neodvisne kulture, ki delujejo v različnih državah Jugovzhodne Evrope.

Kooperativa deluje kot registrirana platforma od leta 2012 in njena ustanovitev ter delo sta rezultat dolgoletnega sodelovanja organizacij neodvisne kulture. Sodelavci Kooperative tesno sodelujejo od leta 2005 in so izvedli skupne projekte znotraj programa: skupne  projekte znotraj programa izmenjave in sodelovanja, zbiranja in povezovanja akterjev neodvisne kulture, informacijskih in izobraževalnih aktivnosti.. Poleg tega Kooperativa in akterji zbrani okoli nje delujejo tudi na področju zagovorništva predpisov kulturnih politik, ki bi sistematično izboljšale mednarodno kulturno sodelovanje in omogočile njeno dolgoročno trajnost.

Osnovni cilji Platforme so:

  • zavarovati okvir za dolgoročno in trajnostno projektno sodelovanje in prog izmenjavo med akterji neodvisne kulture v regiji
  • povečati kapaciteto organizacij skozi prenos dobrih praks in znanja
  • okrepiti akterje, ki lahko prispevajo k razvoju kulturnih in drugih politik, ki bodo prinesle pomembne spremembe v kulturnih sistemih držav regije.