2004 - 2008

Konec leta 2004 so organizacije za neodvisno kulturo z območja bivše Jugoslavije, na pobudo mreže Clubture iz Zagreba, skupaj začele pilotski projekt, nato pa večletni program Regionalna iniciativa mreže Clubture. Po poti različnih sklopov skupnega dela in izmenjave programa, je ta iniciativa povezala več kot 100 različnih organizacij iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije. V obdobju 2005 - 2007 je bil pripravljen in realiziran pilotski projekt programske izmenjave in sodelovanja v regiji, skozi katerega je bila zgrajena neformalna platforma za sodelovanje na istih načelih, po kateri je zasnovana mreža Clubture na Hrvaškem.

V prvo, pilotsko fazo izvedbe skupnih projektov v regiji, se je vključilo devetnajst organizacij v osmih različnih skupinah projektov. Znotraj le-teh je bilo izvedenih 33 javnih dogodkov v vseh navedenih državah. Pridobljeni so bili rezultati na področju povezovanja organizacij, distribucije, kulturno-umetniških vsebin v različnih okoljih in pred različno publiko. Tako je bilo skozi platformo v pilotski fazi 2006-2007 izvedenih osem različnih skupnih programov sodelovanja:

  • Explicit Music Session, eksperimentalni glasbeni program Multimedijskega instituta [mi2] iz Zagreba in Chincha iz Beograda.
  • Device Art, ki je promoviral umetnost, navdihnjeno z novo tehnologijo in so ga izvedli skupaj s KONTEJNER-jem – Birojem sodobne umetniške prakse iz Zagreba, O3ONE iz Beograda in z Galerijo Kapelica iz Ljubljane.
  • Program The Fama temelji na sodobni praksi uprizoritvene umetnosti in so ga izvedli Center za dramsko umetnost – CDU iz Zagreba, Maska iz Ljubljane in Teorija koja hoda – TkH iz Beograda.
  • Ukradena ideja, program ki je promoviral sodelovanje hrvaških in srbskih vizualnih umetnikov in so ga organizirali Galerija Močvara / Udruženje za razvoj kulture - URK, Zagreb in Remont iz Beograda.
  • Electronic.Pact.2005.Tour, ki je promoviral elektronsko glasbo in ga je izvedel [mamatronic] – Multimedijalni institut [mi2] iz Zagreba s partnerji: KUD Kataman iz Ljubljane in iniciativo Belgradeyard Soundsystem / Dis-patch iz Beograda.
  • Koalicija udruga mladih – KUM iz Splita, s partnerji Mednarodnim centrom za otroke in mladino Novo Sarajevo iz Sarajeva in KUD Mreža iz Ljubljane, je izvedla program z naslovom S—S, kjer so povezali splitsko in sarajevsko neodvisno kulturno sceno.
  • Informacijska agencija – AGI iz Osijeka in Digital Culture iz Subotice sta skupaj izvedli program Platforma Renesansa – Korak 2, znotraj katerega sta organizirali različne vsebine na področju ekološkega aktivizma ter omogočili izmenjavo neodvisnih scen gradov Subotice in Osijeka.
  • Human Rights Film Festival / Festival filma o človekovih pravicah - Regionalna platforma so izvedli Udruženje za razvoj kulture – URK, Multimedijalni institut [mi2] iz Zagreba in Slobodna zona / B92 iz Beograda.

Poleg navedenih partnerjev so sodelovale druge organizacije v številnih mestih, kot izvajalke programa. Javne prireditve so se dogajale v devetih različnih mestih v državah regije: na Hrvaškem v Zagrebu, Valpovem, Dubrovniku in Splitu; v Srbiji v Beogradu in Subotici; v Bosni in Hercegovini v Sarajevu in Mostarju ter v Sloveniji v Ljubljani.

Izvedba pilotskega programa je zajemala pestro paleto različnih vsebin, oblik organiziranja in geografskega področja. Sodelujoče organizacije so  s skupinskim delom na tej platformi razvile medsebojne potenciale ali izboljšale obstoječe sodelovanje. Na ta način so prenesli vrednote in načela programska mreženja, ki je bila prva, ki se je uporabljala v praksi znotraj organizacij iz več držav. Izmenjava informacij, znanja ter specifičnih veščin in nove, sveže ideje ter drugi prispevki Regional Initiative Clubture-a so spodbuli proaktivno delovanje v lokalnih skupnostih ter navdihnili iskanje ter pridobivanje drugih posameznikov in kulturnih organizacij v mreže ali platforme. Kljub entuziazmu določenih organizacij pa izmenjave programov in sodelavanja ni bilo mogoče obdržati, zaradi mednarodnih in domačih preprek pri zagotavljanju finančnih sredstev. Podpora regionalnega sodelovanja ni bila prioriteta držav regije v povojnem obdobju, medtem ko so mednarodne donatorske ustanove in organizacije v veliki meri pozornost usmerile proti drugim kriznim centrom v svetu.

2008-2012

Mreža se od leta 2008 osredotoča na skupno delovanje proti sprejemanju sklepov, ki ne zagotavljajo pozitivne spremembe in razvoj trajnostnih modelov za sodelovanja na neodvisni kulturni sceni v regiji in EU. Od leta 2009 do 2011 je potekal javni svetovalni proces pod nazivom Exit Europe. Osrednje dogajanje v okviru procesa je bila mednarodna konferenca Exit Europe – nove geografije kulture, organizirana v Zagrebu, novembra 2009. Že pred sta bila organizirana dva predkonferenčna dogodka in sicer v Sarajevu in Skopju oktobra istega leta. Na konferencah so se v obsežni razpravi kritično proučevali vzporedne procese definiranja evropskih kulturnih politik in razširitev Unije na prostore regije iz perspektive neodvisne kulturne scene. Viden rezultat skupnih prizadevanj se je navezoval na izdelavo in predstavitev priporočila za sprejemanje sklepov, ki podpirajo kulturo na ravni EU, nacionalnih in lokalnih ravneh. Njim je neodvisna kulturna scena ukazala potrebo po sprejemanja ukrepov, s katerimi bi se lahko spodbudil kulturni razvoj držav v regiji in pospešila njihova reintegracija v skupni evropski prostor. Prav tako so priporočila ponudila niz konkretnih predlogov, uporaba katerih bi omogočila razvoj neodvisne kulture ter vzpodbudila realizacijo sodelujočih projektov, kot tudi stalnih partnerstev med organizacijami v regiji in partnerji iz ostale Evrope. V septembru 2011 je bila objavljena večjezična publikacija Exit Europe – nove geografije kulture, knjiga, ki prostor delovanja neodvisne kulturne scene uvršča v širši kulturni i družbeni kontekst. V njej se nahaja pregled razvoja neodvisnih kulturnih scen petih različnih državah, kot tudi širši pregled razvoja regionalnega kulturnega sodelovanja med neodvisnimi organizacijami.

V enakem obdobju leta 2011 je bila organizirana mednarodna konferenca “Facing the Past. Creating the Future”, ki sta jo organizirala Fond za odprto družbo in Švicarski kulturni program za zahodni Balkan v Sarajevu. Dogodek je povezal veliko število kulturnih delavcev in aktivistov iz držav regije, zainteresiranih za razvoj regionalnega sodelovanja, med drugim tudi aktivne organizacije v okviru neformalne platforme. Zbrani predstavniki organizacij so prišli do skupnega zaključka, da je potrebno vzpostaviti stabilen, dolgoročen in trajnostni okvir za sodelovanje neodvisnih kulturnih organizacij iz držav bivše Jugoslavije, organizacij, ki razvijajo sodobne in nove umetniške prakse, kritični javni diskurz in inovativne organizacijske modele. Idejo je podprla večina udeležencev konferenci, vključno s pobudniki konference. Po konferenci so sodelujoče organizacije nadaljevale delo na razvoju pobude in se zbrale v neformalno delovno skupino, da bi se dogovorile o načelih delovanja in načinu koordiniranja bodoče platforme za regionalno sodelovanje. V prvi polovici leta 2012 je bila opredeljena splošna struktura bodoče platforme, koraki v procesu razvoja in osnovni elementi modela sodelovanja.