Savez udruga Operacija Grad (bivši Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade – SZC) je osnovan s ciljem poticanja razvoja nezavisne kulture te samoorganiziranog djelovanja mladih, a što ostvaruje kroz organiziranje kulturnih programa i manifestacija, javnih rasprava, edukacijskih i istraživačkih programa te kroz izdavanje publikacija. Kroz svoje aktivnosti Savez okuplja organizacije i pojedince (umjetnike, kulturne djelatnike, mlade aktiviste, stručnjake i sl.). Savez je osnovan kao formalni subjekt inicijative zagrebačkih organizacija, koje su još početkom 2005. godine zajednički pokrenule javnu raspravu i zagovaračku kampanju za unapređenje položaja nezavisne kulture i mladih u gradu Zagrebu: 2 nacionalne mreže (Savez udruga Klubtura / Mreža Clubture koja djeluje na području nezavisne kulture i Mreža mladih Hrvatske koja djeluje na području mladih), organizacije okupljene oko suradničke platforme Zagreb – Kulturni kapital Evrope 3000 te zagrebački neprofitni klubovi za kulturu i mlade (MaMa, Močvara i Attack!). Savez je registriran 2006. godine, a osnivačka skupština održana je 1.6.2006. Savez trenutno broji 33 članice. Aktivnosti Saveza do 2009. godine prvenstveno su bile usmjerene uspostavljanju POGONa – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade u Zagrebu kao ustanove mješovitog tipa (civilno-javno partnerstvo) kroz inovativni model programiranja i upravljanja. Nakon njegovog osnivanja Savez svoje aktivnosti organizira kroz tri fokusa i to:

  • umrežavanje i zajedničko javno djelovanje organizacija nezavisne kulture i mladih,

  • praćenje lokalnih javnih politika i suradnju s lokalnom upravom,

  • akumulaciju i transfer znanja.