Kurziv – Platform for Matters of Culture, Media and Society through the development of critical and analytical discourse promotes culture and media as key factors in strengthening the position of independent media and independent cultural scene in order to enhance an egalitarian society. Our mission is realized through a non-profit web portal Kulturpunkt.hr, educational programmes in the field of contemporary culture, art and media and through documenting the activities of the independent cultural scene and other forms of public activity.

Kurziv is a non-profit organisation whose activities are dedicated to media, culture and education. Its activities, realized both in online and offline space, are aimed at changing, reshaping and deepening public discussion on the topics and issues of contemporary cultural and artistic practices, civil society and media.

The main project of the organisation is the internet portal Kulturpunkt.hr that was founded in 2005. Its goal is to intervene in Croatian media landscape presenting, analysing and contextualising contemporary artistic and cultural production and theory in a wider sense and follow civil society and activities of civil society organisations, everyday life, politics, cultural and media policies. Through active involvement with cultural and artistic production, Kulturpunkt.hr has become the only media which gives the most comprehensive and continuous insight into the activities and development of independent culture in Croatia, and its importance is simultaneously spreading in the regional context.

Starting from this core project, Kurziv has developed several strategic goals and activities. With opening the public debates it is enhancing the position of culture in the Croatian media landscape in general with a specific focus on independent cultural production. Furthermore it is one of the main actors in the advocacy activities towards strengthening of the position of non profit media in the field of culture and civil society in Croatia. Kurziv has also recognized the importance of historicizing the development of the independent cultural scene in the last twenty years and thus initiated project dedicated to archiving, documenting and analysing this important segment of the cultural scene in Croatia. The aim of the project is to create online and offline base of documentation available to everyone and free for further use which will contribute to future analyses and understanding of the period. Finally, because of the general lack of serious and critical writing in the field of culture, but also due to changes in the educational system, Kurziv organizes an educational program for young journalists, Kulturpunkt’s Journalistic School, consisting of journalism skills training courses and lectures on theoretical and historical approaches to contemporary culture, arts and theory.

Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva razvojem kritičkog i analitičkog diskursa u javnosti promiče kulturu i medije kao ključne faktore ravnopravnog društva te učvršćuje pozicije nezavisne kulturne scene i neprofitnih medija. Kurziv misiju ostvaruje kroz neprofitni internetski medij Kulturpunkt.hr, edukacijske programe u poljima suvremene kulture, umjetnosti i medija, dokumentiranje rada nezavisne kulturne scene te druge oblike javnog djelovanja.

Portal Kulturpunkt.hr centralni je projekt udruge KURZIV - Platforme za pitanja kulture, medija i društva. KURZIV je platforma koja intervenira u hrvatski medijski prostor prateći nezavisnu i suvremenu umjetničku i kulturnu produkciju, aktivističke prakse građanskih inicijativa, ali i šire polje kulture, svakodnevnog života, politike, društva i sl. Postavljajući informacijski te analitički, kritički i teorijski okvir KURZIV razmatra veze između kulturnih i umjetničkih praksi s onim političkim, društvenim, medijskim i ekonomskim. Logika ovih intervencija gradi medijski diskurs koji se temelji na istraživanjima, primjeni novih kritika i sadržaja s namjerom da se proizvedu promjene u širem kulturnom, društvenom, medijskom i političkom prostoru.

KURZIV svoje aktivnosti ostvaruje primjenjujući dvije ključne metode za njihovu provedbu: a) online prostore i b) off-line prostore koje strukturira na način da su moguće promjene i dogradnje svake teme i forme izražavanja. Online prostori uključuju razvijanje i funkcioniranje portala Kulturpunkt.hr, kao i djelovanje putem društvenih mreža i mailing lista; dok off-line prostori podrazumijevaju organiziranje javnih događanja, kao što su: okrugli stolovi, javni intervjui, tribine, konferencije, otvoreni forumi, radionice, predavanja, ljetni seminari, kampovi i slično, ali i područje izdavaštva kroz objavljivanje publikacija iz područja medijske i kulturne politike te suvremene i nezavisne kulture i umjetnosti. KURZIV kreira javni prostor koji ujedno nudi i snaži prostor za komunikaciju bilo da se odvija u sferi medija – portala ili u javnom fizičkom prostoru u formi događanja ili kroz prakse izdavaštva. Tako KURZIV zajedno s ostalim predstavnicima nezavisne kulturne scene i civilnoga društva utječe na formiranje javnog mnijenja i smanjenje utjecaja privilegiranih grupa.