EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

EXPEDITIO vision: Quality space for a better life.

EXPEDITIO mission: to encourage sustainable spatial development and enhancing urban and rural areas in Montenegro and region through activities in the field of cultural heritage, sustainable building, spatial planning and through projects influencing the overall development of civil society.

EXPEDITIO sectors:

  • Cultural heritage / Cultural landscape  
  • Sustainable (green) architecture
  • Urban planning
  • Civil sector development / Public advocacy

EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Vizija EXPEDITIO: Kvalitetan prostor za ljepši život.

Misija EXPEDITIO: Podsticanje održivog prostornog razvoja kao i unapređenje urbanih i ruralnih sredina u Crnoj Gori i regionu kroz djelovanje u oblastima arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja i zaštite životne sredine, kao i kroz razvoj civilnog sektora.

Sektori EXPEDITIO:

  • Kulturno nasljeđe / kulturni pejzaž
  • Održiva (zelena) arhitektura
  • Prostorno planiranje
  • Razvoj civilnog društva / javno zastupanje