Contemporary Art Center - Skopje has been establish in 1994 as a part of network of Soros Centers for contemporary Arts, since 1999 CAC becomes independent nongovernmental institution mainly active in fields of Culture, Regional Cooperation, Education and capacity Building. 

CAC - Skopje is non-for-profit cultural centre dealing with issues of culture, cultural decentralization and development. The main aims of CAC – Skopje are to initiate activities in order to improve the general level of art and culture in Macedonia; to establish a sustainable cultural scene in the country; to improve the overall cultural life in Macedonia and to create a ground for de-centralized social and cultural life. CAC – Skopje also works on development of rural communities organizing mobile village cinemas, cultural summers in the rural regions, art exhibitions, workshops in the fields of culture and living heritage, preservation projects, including the local people to actively working in the projects.

Centar za suvremenu umjetnost - Skoplje osnovan je 1994. godine kao dio mreže Sorosovih centara za suvremenu umjetnost, a od 1999. CAC postaje neovisna nevladina institucija aktivna u područjima kulture, regionalne suradnje, obrazovanja i izgradnje kapaciteta.

CAC - Skopje je neprofitni kulturni centar koji se bavi pitanjima kulture, kulturne decentralizacije i razvoja. Glavni ciljevi CAC - Skoplja su pokretanje aktivnosti u cilju poboljšanja opće razine umjetnosti i kulture u Makedoniji, uspostavljanje održive kulturnue scene u zemlji, poboljšanje kulturnog života u Makedoniji i pripremanje terena za decentralizirani društveni i kulturni život. CAC - Skopje radi i na razvoju ruralnih zajednica koje organiziraju mobilne seoske kinematografije, kulturna ljeta u ruralnim područjima, umjetničke izložbe, radionice u području kulture i živog naslijeđa, projekte očuvanja, uključujući lokalno stanovništvo u aktivno sudjelovanje u projektima.