Aнтониjа Летиниќ - координација на програми и активности

Мирела Травар - координација на програми

Срѓан Наниќ - финансиската администрација