Kooperativa - Regionalna platforma za kulturu registrirana je u kolovozu 2012. godine u Zagrebu kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje pravnih osoba. Ona je regionalna mreža organizacija koje djeluju na području nezavisne kulture i suvremene umjetnosti u Jugoistočnoj Europi. Kooperativu su zajednički osnovale 21 organizacija nezavisne kulture iz zemalja regije: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije, aktivne u svim područjima suvremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Platforma Kooperativa je osnovana sa svrhom stvaranja dugoročnog i održivog okvira za suradnju i razvoj organizacija nezavisne kulture na području Jugoistočne Europe. Sukladno temeljnim ciljevima osnivanja, Kooperativa djeluje na područjima osnaživanja kapaciteta organizacija nezavisne kulture prijenosom dobrih praksi i znanja; osnaživanja aktera koji doprinose razvitku kulturnih politika na području regije; te na stvaranju uvjeta za kontinuiranu realizaciju suradničkih projekata između organizacija nezavisne kulture koje djeluju u različitim zemljama Jugoistočne Europe.

Kooperativa djeluje kao registrirana platforma od 2012. godine, a njezino osnivanje i rad rezultati su dugogodišnje suradnje organizacija nezavisne kulture aktivnih na ovom području. Partneri okupljeni oko Kooperative usko surađuju od 2005. godine, a zajedno su provodili niz aktivnosti: suradničke projekte u sklopu programa razmjene i suradnje; okupljanje i umrežavanje aktera nezavisne kulture; informacijske i edukacijske aktivnosti. Pored toga Kooperativa i akteri okupljeni oko nje djeluju i u području zagovaranja za mjere kulturnih politika koje bi sustavno unaprijedile međunarodnu kulturnu suradnju te omogućile njezinu dugoročnu održivost.

Osnovni ciljevi Platforme su:

  • osigurati okvir za dugoročnu i održivu projektnu suradnju i programsku razmjenu između aktera nezavisne kulture u regiji
  • ojačati kapacitete organizacija kroz transfer dobrih praksi i znanja
  • ojačati aktere koji mogu doprinijeti razvoju kulturnih i drugih politika koje će donijeti značajne promjene u kulturnim sustavima zemalja regije