Antonija Letinić - koordinacija programa i aktivnosti

Mirela Travar - koordinacija programa 

Srdjan Nanić - financijska administracija