2004.- 2008.

Krajem 2004. godine organizacije nezavisne kulture s područja bivše Jugoslavije, na inicijativu Saveza udruga Klubtura / mreže Clubture iz Zagreba zajednički su pokrenule pilot-projekt, a onda i dugogodišnji program Regionalna inicijativa mreže Clubture. Putem različitih skupova, zajedničkog rada i razmjene programa, ta je inicijativa povezala više od stotinu organizacija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije. U periodu od 2005. do 2007. pripreman je i realiziran pilot-projekt programske razmjene i suradnje u regiji kroz koji je izgrađena neformalna suradnička platforma na istim načelima na kojima je zasnovana i mreža Clubture u Hrvatskoj.

U prvoj, pilot-fazi provedbe suradničkih projekata u regiji uključilo se devetnaest organizacija u osam različitih suradničkih projekata, unutar kojih su ostvarena trideset i tri javna događanja u svim navedenim zemljama. Ostvareni su rezultati na području povezivanja organizacija, distribucije kulturno-umjetničkih sadržaja u različite sredine i pred različite publike. Tako je kroz platformu u pilot-fazi 2006.– 2007. provedeno osam različitih suradničkih programa:

  • Explicit Music Session, eksperimentalni glazbeni program koji su zajednički proveli Multimedijalni institut [mi2] iz Zagreba i Chinch iz Beograda.
  • Device Art, promovirao je umjetnost inspiriranu novim tehnologijama, a proveli su ga zajedno KONTEJNER – Biro suvremene umjetničke prakse iz Zagreba, O3ONE iz Beograda i Galerija Kapelica iz Ljubljane.
  • Program The Fama temeljio se na suvremenoj praksi u izvedbenim umjetnostima, a proveli su ga Centar za dramsku umjetnost – CDU iz Zagreba, Maska iz Ljubljane i Teorija koja hoda – TkH iz Beograda.
  • Ukradena ideja, program koji je promovirao suradnju hrvatskih i srpskih vizualnih umjetnika, zajedno su organizirali Galerija Močvara / Udruženje za razvoj kulture - URK, Zagreb i Remont iz Beograda.
  • Electronic.Pact.2005.Tour promovirao je elektroničku glazbu, a proveli su ga [mamatronic] – Multimedijalni institut [mi2] iz Zagreba s partnerima: KUD-om Kataman iz Ljubljane i inicijativom Belgradeyard Soundsystem / Dis-patch iz Beograda.
  • Koalicija udruga mladih – KUM iz Splita, s partnerima Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo iz Sarajeva i KUD Mreža iz Ljubljane proveli su program pod nazivom S—S, gdje su se primarno povezali splitsku i sarajevsku nezavisnu kulturnu scenu.
  • Agencija za informiranje – AGI, iz Osijeka i Digital Culture iz Subotice zajedno su provele program Platforma Renesansa – Korak 2, unutar kojeg su organizirale različite sadržaje na područjima ekološkog aktivizma te omogućile razmjenu nezavisnih scena gradova Subotice i Osijeka.
  • Human Rights Film Festival / Festival filma o ljudskim pravima - Regionalna platforma zajednički su proveli Udruženje za razvoj kulture – URK i Multimedijalni institut [mi2] iz Zagreba te Slobodna zona / B92 iz Beograda.

Osim navedenih partnera, sudjelovale su i druge organizacije u brojnim gradovima kao domaćini programa. Javna događanja odvijala u su se devet različitih gradova u zemljama regije: Zagreb, Valpovo, Dubrovnik, Split (Hrvatska); Beograd, Subotica (Srbija); Sarajevo, Mostar (Bosna i Hercegovina), te Ljubljana (Slovenija).

Provedba pilot programa zahvatila je široko i raznoliko područje različitih sadržaja, oblika organiziranja i geografskog određenja. Zajedničkim radom u toj platformi uključene organizacije razvile su suradničke potencijale ili unaprijedile postojeću suradnju. Na taj su način transferirane vrijednosti i načela programskog umrežavanja, koji su prvi put zaživjeli u praksi unutar organizacija iz više zemalja. Razmjenom informacija, znanja i konkretnih vještina te osvježavanjem vlastitih ideja doprinosima iz različitih drugih sredina Regionalna inicijativa Clubturea ohrabrila je mnoge na proaktivno djelovanje u lokalnim sredinama te inspirirala okupljanje drugih pojedinaca i kulturnih organizacija u mreže ili platforme. Usprkos entuzijazmu okupljenih organizacija, aktivnosti programske razmjene i suradnje nije bilo moguće održati zbog međunarodnih i domaćih prepreka pri osiguravanju financijskih sredstava. Naime, potpora regionalnoj suradnji nije se nalazila visoko među prioritetima država regije u posljeratnom periodu, dok su međunarodne donatorske institucije i organizacije u značajoj mjeri fokus usmjerile prema drugim kriznim žarištima u svijetu.

2008.-2012.

Mreža se od 2008. godine usredotočuje na zajedničko djelovanje prema donositeljima odluka kako bi zagovarala pozitivne promjene i razvoj održivih modela suradnje na nezavisnoj kulturnoj sceni u regiji i prema EU. Od 2009. do 2011. provođen je javni konzultativni proces pod nazivom Exit Europe. Središnje događanje u okviru procesa bila je međunarodna konferencija Exit Europe – nove geografije kulture, održana u Zagrebu u studenom 2009. godine. Njoj su prethodila dva pretkonferencijska događanja organizirana u Sarajevu i Skopju u listopadu iste godine. Na tim su se događanjima u opširnoj raspravi kritički razmatrali paralelni procesi definiranja europskih kulturnih politika i proširenja Unije na prostor regije iz perspektive nezavisne kulturne scene. Vidljiv rezultat zajedničkih nastojanja odnosio se na izradu i zagovaranje Pozicijskog dokumenta policy preporuka, usmjerenih donositeljima odluka u kulturi na razini EU, nacionalnim i lokalnim razinama. Njima je nezavisna kulturna scena ukazala na potrebu donošenja mjera kojima bi se potaknuo kulturni razvoj zemalja u regiji i pospješila njihova reintegracija u zajednički europski prostor. Isto tako, preporuke su ponudile niz konkretnih prijedloga čija bi primjena omogućila razvoj nezavisne kulture te potaknula ostvarivanje suradničkih projekata, kao i trajnih partnerstava između organizacija u regiji, a i s partnerima iz ostatka Europe. U rujnu 2011. godine objavljena je višejezična publikacija Exit Europe – nove geografije kulture, knjiga koja prostor djelovanja nezavisne kulturne scene smješta u širi kulturni i društveni kontekst. U njoj se nalazi pregled razvoja nezavisnih kulturnih scena 5 različitih zemalja, kao i širi pregled razvoja regionalne kulturne suradnje među nezavisnim organizacijama.

U istom periodu 2011. održana je međunarodna konferencija “Facing the Past. Creating the Future” koju su organizirali Fond za otvoreno društvo i Švicarski kulturni program za zapadni Balkan u Sarajevu. Ovo je događanje okupilo veliki broj kulturnih radnika i aktivista iz zemalja regije zainteresiranih za razvoj regionalne suradnje, među ostalim i organizacije aktivne u okviru aktivnosti neformalne platforme. Okupljeni predstavnici organizacija došli su do zajedničkog zaključka kako je potrebno uspostaviti stabilan, dugoročan i održiv okvir za suradnju nezavisnih kulturnih organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije, organizacija koje razvijaju suvremene i nove umjetničke prakse, kritički javni diskurs i inovativne organizacijske modele. Ideju je poduprla većina dionika prisutnih na konferenciji, uključujući skupinu koja je inicirala konferenciju. Nakon konferencije, uključene organizacije su nastavile raditi na razvoju ove inicijative i okupile se u neformalnu Radnu grupu kako bi dogovorile načela djelovanja i način ustrojavanja buduće platforme za regionalnu suradnju. U prvom dijelu 2012. definirana je opća struktura buduće platforme, koraci u procesu razvoja te osnovni elementi modela suradnje.