OKC Abrasevic originated from a need for an active and safe space which would offer citizens, and especially youth, the possibility for work and creative expression, cultural education, broad-minded social discussion, analysis and critque of contemporary BH and globalized society. Abrasevic grew (up) from the struggle of Mostar youth for a roof overhead, for a house whose foundation would be creative and intellectual freedom, egalitarianism, difference, social responsibility and solidarity.

Our aim is the pursuit of alternative visions and models of global and social organization. We will continue to search for alternative solutions to the existing political, economic and cultural realities which have often been opposed to people's needs and aspirations, devastating human relationships and disrupting social cohesion.

Our exceptionally important mission we also consider as directly including support of actions which are connected with alternatives – by democratic solutions, by actions which change existentially unsustainable states of mind and fundamentally oppose ghettoization, nationalism, reactionary conservative ideas and radical fascist politics and racist conceptions.

Omladinski kulturni centar ABRAŠEVIĆ vjeruje da drugačiji Mostar je moguć i želi graditi otvoreno društvo koje počiva na građanskim vrlinama. Zato Abrašević istražuje i primjenjuje alternativna rješenja u kulturnom, ekonomskom i političkom životu kao odgovor na negativne trendove u BH društvu.

Manifest organizacije: OKC Abrašević nastao je iz potrebe da se pokrene i osigura prostor koji će ponuditi građanima, a posebno mladima, mogućnost za rad i kreativno izražavanje, kulturnu naobrazbu, široku društvenu raspravu, analizu i kritiku sadašnjeg bh. i globaliziranog društva. Abrašević je n(ar)astao iz borbe mladih Mostara za krov nad glavom, za kuću čiji će temelji biti stvaralačka i intelektualna sloboda, ravnopravnost, različitost, društvena odgovornost i solidarnost.

Naš cilj je potraga za alternativnim vizijama i modelima organiziranja svijeta i društva. Nastavit ćemo tražiti alternativna rješenja postojećoj političkoj, ekonomskoj i kulturnoj stvarnosti koja često biva suprotna ljudskim potrebama i težnjama, razara ljudske odnose i razbija društvenu koheziju.

Informirat ćemo građane i raditi na: širenju slobodoumnih ideja, društvene pravednosti, jačanju ljudskih prava, pluralizmu ideja i organiziranja, oslobađanju svijeta i našeg okruženja od diskriminacije, dominacije, iskorištavanja i degradacije prirode.  
U našem prostoru, fizičkom i medijskom, ima mjesta za promoviranje različitih društvenih i kulturnih pokreta, različitih promišljanja o svijetu i lokalnoj zajednici, za polemiziranja, diskusije i dijalog.

Našim izuzetno važnim zadatkom smatramo i izravno uključenje u i podršku akcijama koje su povezane sa alternativnim - demokratskim rješenjima, akcijama koje mijenjaju postojeće neodrživo stanje svijesti i temeljno se suprostavljaju getoiziranju, nacionalizmu, reakcionarnim konzervativnim idejama i radikalnim fašističkim, političkim i rasističkim koncepcijama.
Promoviranje ovakvih stavova i stvaranje alternativnog okruženja rezultat je naše vjere u društvo koje treba biti sačinjeno od svjesnih i aktivnih individua koje znaju vladati svojim životima, a ne osobama koje odluke o svojim životnim pitanjima prepuštaju drugima koji rado odlučuju u njihovo ime. Od nas i naših angažmana, građanskih pokreta i akcija,  zavisi kakav će u budućnosti biti nas svijet i ko će njime vladati.