Established in 2000, SCCA, Center for Contemporary Arts – Ljubljana (a successor to the Soros Centre for Contemporary Arts – Ljubljana, 1993–1999) is a model of a flexible and internationally active organisation for layering and comprehensively connecting programs and activities in the field of contemporary visual and new media arts.

Our diverse activities address artists, curators, theorists, experts, critics and general public in the fields of visual and new media arts. They trigger artistic, discursive and social practices and are rooted in the interdisciplinary approach and intense international cooperation.

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana (SCCA-Ljubljana) je bil ustanovljen leta 2000 kot naslednik Sorosovega centra za sodobne umetnosti-Ljubljana, ki je v Sloveniji deloval v letih 1993–1999.

Delujemo kot neprofitna produkcijska, raziskovalna in izobraževalna organizacija s servisno platformo, dostopno javnosti. Ustvarjalce in uporabnike sodobne umetnosti (umetnike, kuratorje, teoretike, kritike, javnosti) opremljamo z znanji, orodji in spretnostmi za emancipirano in reflektirano delovanje v svetu umetnosti. Vzpostavljamo celovit podporni sistem za kulturo in umetnost, ki interdisciplinarno povezuje:

  • interpretativne prakse: teorija, kritika, raziskovanje;

  • izobraževanje za poklice v umetnosti;

  • arhivsko dejavnost;

  • informacijsko, povezovalno in svetovalno dejavnost.