SCCA (Soros Center for Contemporary Art) was founded by the Open Society Fund Bosnia and Herzegovina at the end of 1996. Since 2000, SCCA (Sarajevo Center for Contemporary Art) has operated as an independent, non-profit professional organization. In 1998 SCCA established pro.ba multimedia – video, film and TV – production department.

From its beginnings, SCCA has produced and organized numerous exhibitions, art actions, workshops, seminars, lectures and presentations in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina and abroad; the Center has supported the production of artworks, produced a number of multimedia works, art videos and films, published catalogues and other art publications, and assembled art documentation.

SCCA does not have its own gallery space. SCCA is a mobile art center, complementary and alternative in relation to the already existing art institutions. Most of its projects, such as annual exhibitions, site specific works and installations are held in open spaces of the city. The change of environment, the relocation from art-oriented space (the gallery) to non-art-oriented space (the street), changes an artist’s manner of thinking and behaving, his/her choice of subject matter and materials, and his/her way of communication with the public. New meeting places and new art scene are created. The emergence of this new concept not only relates to a change in the artistic paradigm, but also to a change in the understanding of the function of culture and art. This kind of concept has expanded the notion of art, and has become a corrective agent to local artistic and public life.

SCCA is a gathering place, an active promoter of new cultural model, new events and developments in art. It unites the functions of institution (information / documentation / education center) and active participant in the artistic scene (production center). As the cultural life in the city is mainly reduced to the level of one-time events or traditional manifestations for the general public, the Center considers that its primary role is to keep program continuity on three basic levels: local – local; local – international; international – local.

SCCA secures its financial support from domestic and international grants and donations on the basis of proposed projects.

SCCA je osnovao je Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine krajem 1996. godine. Osnovna namjera projekta bila je stvaranje savremene, fleksibilne, stručne organizacije koja djeluje kao korektiv ili nadopuna institucijama starog sistema, a programska misija - održavanje u životu savremene umjetnosti u BiH i njeno ravnopravno uključivanje u međunarodne umjetničke tokove.

SCCA je od 2000. godine nezavisna, neprofitna, profesionalna organizacija, na čijem je čelu Izvršni odbor od pet članova. Ekipu SCCA čine direktorica, tri program koordinatora i četiri vanjska saradnika.

SCCA je smješten u dva iznajmljena prostora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (kancelarija i biblioteka u kupoli, internet cafe so.ba u prizemlju zgrade) i iznajmljenom stanu na Grbavici (multimedijalni laboratorij pro.ba).

SCCA je jedan od osnivača Internacionalne mreže savremene umjetnosti (ICAN), koja je naslijedila mrežu Soros centara za savremenu umjetnost, a takođe i jedan od osnivača Balkanske umjetničke mreže (BAN).

SCCA je od osnivanja proizveo i organizirao brojne izložbe, akcije, radionice, seminare, predavanja, prezentacije u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i inostranstvu, podržao umjetničku produkciju, proizveo brojne multimedijske radove umjetnika, izdao kataloge i druge umjetničke publikacije, sakupio umjetničku dokumentaciju.

SCCA je mjesto okupljanja, aktivni promotor novog kulturnog modela, novih događanja i pojava. On objedinjuje funkcije institucije i aktivnog učesnika scene. SCCA nema svoju galeriju. On djeluje kao mobilni umjetnički centar, komplementarno i alternativno u odnosu na programe ostalih likovnih institucija. Većina projekata, kao što su Godišnje izložbe, realizirani su u otvorenim prostorima grada. Promjena ambijenta, premještanje iz umjetničkog (galerija) u neumjetnički prostor (ulica), mijenja način mišljenja i ponašanja umjetnika, izbor sadržaja, sredstava, i komunikaciju sa publikom - slučajnim prolaznicima. Stvorena su nova mjesta susreta umjetnika i nove publike, a umjetnost postaje dio svakodnevnice. Mobilizacija javnog mijenja pojavom novog koncepta ne odnosi se samo na promjenu umjetničke paradigme, nego i na promjenu shvatanja funkcije kulture i umjetnosti. Novi model umjetnosti, čije su reference utemeljene na ličnom (životnom) iskustvu i kritičkom odnosu prema društvenom okruženju, utiče na svijet i ponašanje građana. Ovakav koncept potvrdio se kao produktivan, proširio pojam umjetnosti i postao korektiv lokalnog umjetničkog i javnog života.

SCCA je svojim tehničkim resursima i fleksibilnim organizacionim ustrojstvom osposobljen za realizaciju dugoročnih projekata. Zavisno od uslova i promjena u okruženju sposoban je brzo reagirati na nove situacije, mijenjajući sredstva i metode rada, ali ne i svoju osnovnu funkciju institucije i aktivnog učesnika scene, koja se bavi produkcijom, promocijom i razvojem savremene likovne umjetnosti i novih medija u Bosni i Hercegovini.

SCCA financijsku podršku obezbjeđuje putem domaćih i međunarodnih donacija, a na osnovu ponuđenih projekata.