Humanitarian, social, cultural and political activism has always been an important segment of the B92 media house operations ever since 1989, when Radio B92 was established. After all these years of struggle and invaluable experiences, it was only logical to set up a foundation that would be entirely dedicated to socially responsible activities, while striving to preserve the values and methods of work that were established 25 years ago. Thus, back in 2004, Fund B92 was established.

From its inception, Fund B92 has always been among the leading forces fighting to make a better society, by initiating positive social actions, initiating changes and by striving to create positive social climate in Serbia and its neighboring region. Fund B92 implements all its activities in close cooperation with numerous donors, partners and responsive and philanthropic people; these actions are realized by the Fund B92 work force that is led by the principles of integrity, transparency and maximum dedication to ideas and projects. This synergy resulted in recognizable campaigns and successful projects that marked the initial ten years of Fund B92 operations. We have many a challenge ahead of us and among our goals is to amend the legislation and to make a breakthrough in spreading of ideas of philanthropy and activism.

Humanitarni, društveni, kulturni i politički aktivizam važan su deo rada medijske kuće B92, od 1989. godine i osnivanja Radija B92. Posle svih godina borbe i neprocenjivog stečenog iskustva, bilo je logično formiranje fondacije koja će svoj rad u potpunosti da posveti društveno odgovornom delovanju, uz nastojanje da se očuvaju vrednosti i načini rada uspostavljeni pre 25 godina. Tako je 2004. godine osnovan Fond B92.

Od prvog dana Fond B92 nalazi se na prvoj liniji borbe za bolje društvo, pokretanjem pozitivnih društvenih akcija, iniciranjem promena i stvaranjem pozitivnije društvene klime u Srbiji i regionu. Sve svoje aktivnosti Fond B92 izvodi u saradnji sa mnogobrojnim donatorima, partnerima i ljudima dobre volje, a u delo ih sprovode zaposleni u Fondu, vođeni principima poštenja, transparentnosti i maksimalne posvećenost idejama i projektima. Rezultat ove sinergije su prepoznatljive akcije i uspešni projekti koji su obeležili prvih deset godina rada Fonda B92. Pred nama je mnogo izazova,  a jedan od ciljeva biće i menjanje regulative i pravljenje iskoraka kako bi se širile ideje filantropije i aktivizma.