EXODOS LJUBLJANA established in 1994, is a non-profit and independent theatre and dance production centre. To local and wider international audience is known with its productions and co-productions with the international festival Exodus and Slovenian project Gibanica and furthermore as a partner of international networks: IETM, Shared spaces, Balkan Dance Platform and KOOPERATIVA.

ZAVOD EXODOS LJUBLJANA ustanovljen leta 1994, je nepridobitno in neodvisno gledališko-plesno produkcijsko središče. Lokalni in širši mednarodni javnosti je poznan s svojimi produkcijami in koprodukcijami, z mednarodnim festivalom Exodos in s skupnim slovenskim projektom Gibanica ter seveda kot partner mednarodnih mrež: IETM, Shared spaces, Balkan dance platforme in KOOPERATIVE.