Antonija Letinić – koordinacija programa i aktivnosti

Mirela Travar - koordinacija programa

Srdjan Nanić - finansijska administracija