Antonija Letinić - koordinacija programa i aktivnosti

Mirela Travar - koordinacija programa

Srdjan Nanić - finansijska administracija