2004- 2008.

Krajem 2004. godine organizacije nezavisne kulture s područja bivše Jugoslavije, na inicijativu Saveza udruženja / mreže Clubture iz Zagreba zajednički su pokrenule pilot-projekat, a potom i dugogodišnji program Regionalna inicijativa mreže Clubture. Kroz razne sastanke, zajednički rad i razmjenu programa, ova inicijativa je povezala više od stotinu organizacija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije. U periodu od 2005. do 2007. godine pripreman je i implementiran pilot-projekat programske razmjene i saradnje u regiji kroz koji je izgrađena neformalna saradnička platforma na istim principima na kojima se zasniva i mreža Clubture u Hrvatskoj.

U prvoj pilot-fazi implementacije saradničkih projekata u regiji uključilo se devetnaest organizacija u osam različitih saradničkih projekata, u kojima su ostvarena trideset i tri javna događaja u svim navedenim zemljama. Ostvareni su rezultati u oblasti povezivanja organizacija, distribucije kulturno-umjetničkih sadržaja u različitim okruženjima i ispred različite publike. Tako je kroz platformu u pilot-fazi 2006–2007 provedeno osam različitih saradničkih programa:

  • Explicit Music Session, eksperimentalni muzički program koji su zajednički sproveli Multimedijalni institut [mi2] iz Zagreba i Chinch iz Beograda.
  • Device Art, promovirao je umjetnost inspiriranu novim tehnologijama, a proveli su ga zajedno KONTEJNER – Biro savremene umjetničke prakse iz Zagreba, O3ONE iz Beograda i Galerija Kapelica iz Ljubljane.
  • Program The Fama temeljio se na savremenoj praksi u izvedbenim umjetnostima, a proveli su ga Centar za dramsku umjetnost – CDU iz Zagreba, Maska iz Ljubljane i Teorija koja hoda – TkH iz Beograda.
  • Ukradena ideja, program koji je promovirao saradnju hrvatskih i srpskih vizualnih umjetnika, zajedno su organizirali Galerija Močvara / Udruženje za razvoj kulture - URK, Zagreb i Remont iz Beograda.
  • Electronic.Pact.2005.Tour promovirao je elektronsku muziku, a proveli su ga [mamatronic] – Multimedijalni institut [mi2] iz Zagreba s partnerima: KUD-om Kataman iz Ljubljane i inicijativom Belgradeyard Soundsystem / Dis-patch iz Beograda.
  • Koalicija udruženje mladih – KUM iz Splita, s partnerima Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo iz Sarajeva i KUD Mreža iz Ljubljane proveli su program pod nazivom S—S, gdje se primarno povezala splitska i sarajevska nezavisna kulturna scena.
  • Agencija za informiranje – AGI, iz Osijeka i Digital Culture iz Subotice zajedno su provele program Platforma Renesansa – Korak 2, u okviru kojeg su organizirale različite sadržaje u oblastima ekološkog aktivizma, i omogućile razmjenu nezavisnih scena gradova Subotice i Osijeka.
  • Human Rights Film Festival / Festival filma o ljudskim pravima - Regionalna platforma zajednički su proveli Udruženje za razvoj kulture – URK i Multimedijalni institut [mi2] iz Zagreba, te Slobodna zona / B92 iz Beograda.

Osim navedenih partnera, učestvovale su i druge organizacije u brojnim gradovima kao domaćini programa. Javni događaji odvijali su se u devet različitih gradova u zemljama regije: Zagreb, Valpovo, Dubrovnik, Split (Hrvatska); Beograd, Subotica (Srbija); Sarajevo, Mostar (Bosna i Hercegovina), te Ljubljana (Slovenija).

Implementacija pilot programa obuhvatila je široko i raznovrsno područje različitih sadržaja, oblika organiziranja i geografskog određenja. Zajedničkim radom u toj platformi uključene organizacije razvile su saradničke potencijale ili su unaprijedile postojeću saradnju. Na taj način su prenesene vrijednosti i principi programskog umrežavanja, koji se prvi put primjenjuje u praksi unutar organizacija iz nekoliko zemalja. Razmjenom informacija, znanja i specifičnih vještina, te osvježavanjem vlastitih ideja kroz doprinose iz raznih drugih sredina, Regionalna inicijativa Clubturea ohrabrila je mnoge na proaktivno djelovanje u lokalnim sredinama, i inspirirala okupljanje drugih pojedinaca i kulturnih organizacija u mreže ili platforme. Uprkos entuzijazmu okupljenih organizacija, aktivnosti programske razmjene i saradnje nisu mogle biti održane zbog međunarodnih i domaćih prepreka u osiguravanju finansijskih sredstava. Naime, podrška regionalnoj saradnji nije se nalazila visoko među prioritetima zemalja regiona u poslijeratnom periodu, dok su međunarodne donatorske institucije i organizacije u značajoj mjeri fokus usmjerile prema drugim kriznim područjima u svijetu.

2008.-2012.

Mreža se od 2008. godine fokusira na zajedničku akciju u donošenju odluka kako bi zalagalo za pozitivne promjene i razvoj održivih modela saradnje na nezavisnoj kulturnoj sceni u regiji i prema EU. Od 2009. do 2011. godine provođen je proces javnih konsultacija pod nazivom Exit Europe. Centralni događaj u okviru procesa bila je međunarodna konferencija Exit Europe – nove geografije kulture, održan u Zagrebu u novembru 2009. godine. Njoj su prethodila dva pretkonferencijska događaja organizirana u Sarajevu i Skoplju u oktobru iste godine. Na tim događajima u detaljnoj raspravi kritički su razmatrani paralelni procesi definiranja evropskih kulturnih politika i proširenja Unije na prostor regiona iz perspektive nezavisne kulturne scene. Vidljiv rezultat zajedničkih napora odnosio se na izradu i zagovaranje Pozicionog dokumenta preporučene politike, usmjeren na donošenje odluka u kulturi na nivou EU, nacionalnim i lokalnim nivoima. Njima je nezavisna kulturna scena ukazala na potrebu donošenja mjera kojima bi se podstakao kulturni razvoj zemalja u regionu i pospješila njihova reintegracija u zajednički evropski prostor. Isto tako, preporuke su ponudile niz konkretnih prijedloga čija bi primjena omogućila razvoj nezavisne kulture, i podstakla ostvarivanje saradničkih projekata, kao i trajnih partnerstava između organizacija u regionu, a i s partnerima iz ostatka Evrope. U septembru 2011. godine objavljena je višejezička publikacija Exit Europe – nove geografije kulture, knjiga koja prostor djelovanja nezavisne kulturne scene smješta u širi kulturni i društveni kontekst. U njoj se nalazi pregled razvoja nezavisnih kulturnih scena iz pet različitih zemalja, kao i širi pregled razvoja regionalne kulturne saradnje među nezavisnim organizacijama.

U istom periodu 2011. godine održana je međunarodna konferencija “Facing the Past. Creating the Future” koju su organizirali Fond za otvoreno društvo i Švajcarski kulturni program za zapadni Balkan u Sarajevu. Ovaj događaj je okupio veliki broj kulturnih radnika i aktivista iz zemalja regiona zainteresiranih za razvoj regionalne saradnje, između ostalih i organizacije koje su aktivne u okviru neformalne platforme. Okupljeni predstavnici organizacija došli su do zajedničkog zaključka da je potrebno uspostaviti stabilan, dugoročan i održiv okvir za saradnju nezavisnih kulturnih organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije, organizacija koje razvijaju savremene i nove umjetničke prakse, kritički javni diskurs i inovativne organizacione modele. Ideju je poduprla većina učesnika prisutnih na konferenciji, uključujući grupu koja je inicirala konferenciju. Nakon konferencije, uključene organizacije su nastavile raditi na razvoju ove inicijative i okupile su se u neformalnu Radnu grupu kako bi dogovorile principe djelovanja i način izgradnje buduće platforme za regionalnu saradnju. U prvom dijelu 2012. godine definirana je opšta struktura buduće platforme, koraci u procesu razvoja i osnovni elementi modela saradnje.